دانلود آهنگ جدیدclose
بدون شرح
نام کاربري : پسورد : يا عضويت | رمز عبور را فراموش کردم
صفحه اصلي عاشقانه بدون شرح


تعداد بازديد 248
نويسنده پيام


بدون شرح گزارش اين ارسال به يک مدير
گاهــــی دلـــم مـــی گیــــرد ...از آدم هـــایـــی کـــه در پس نگــاه ســــردشــانبا لبخنـــد گـــرمــی فریبتــــــ مـــی دهنـــد!

از کلمـــاتی کـــه چـــون شیــرینـــی افسـانه هـــا فریبتــــــــــ مــی دهنــد!دلـــم مـــی گیـــرد ...از ســـردی چنــدش آور دستـــی که دستتــــــ را مـــی فشـــارد!و نگـاهــــی که به توستــــــــــ ... و هیـــچ وقتـــــــــ تــو را نمـــی بینـــــد!از دوستـــــی کــــه برایتــــــــــــــهــــدیــــهدو بال بــــرای پریـــــــدن مـــــی آورد ...و بعـــــد...پرواز را با منفـــورتـــرین کلماتــــــــــ دنیـــا معنــــی مــــی کنــــد!دلم مــــــــــی گیـــــــرداز چشـــم امیـــد داشتنــــمبه هـــوسبـــــازانی کــــه ترانــــه عشـــــق مــــی خـــواننــــد!این همـــــه هیـــچ ...گــاهــــی حتــــیاز خـــودم هــــم دلـــم مـــی گیــــرد ...!دلتـــــــــ كـــه گـــرفتـــه باشــــــــد ...شـــادتــریــن آهنگـــــــ هـــا، روضـــه خـــوانـــی مـــی كننــــد!شلـــوغ تـــرین مكـان هـــا، تنهـایـــی اتـــــــــ را بـــه رُخت مـــی كشنـــد...و شــادتــرین روزهـــا، برای تــو غمگیـن تـــریـن روزهـــاستــــــ !دلتــــــــ كــه گـــرفتـــه باشــــــــد ...نقض مـــی شــــود همـــه ی قانــون هـــادل كجـــــا... قانـــون كجـــامدّتـــــ ها طول مـــی كشـد تا خاكـــــــ بگیــرد خــاطـــره های رنگارنگ!مــــی گـــذاری تار شـــود این خاطـــره ها ...اما یك خواب ِ ناغافل، گــرد و خــاك تمــام خاطــره هــا را مـــی گیـرد!مــی شــود مثــل روز ِ اوّل!مــــی شــــود خـــاطــــره هـــــای نابــــــــــــ ...زخــــم ها تــازه مـــی شــــود بـــاز ...
سه شنبه 04 تیر 1392 - 18:11
نقل قول اين ارسال در پاسخ
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :