نظر شما در مورد سایت جی پاتوق چیست؟
(78.50%) 891
فوق العاده
(10.22%) 116
عالی
(4.140%) 47
خیلی خوب
(4.317%) 49
خوب
(0.440%) 5
متوسط
(2.378%) 27
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1135